کارپایه، قوانین و راهکارها

هموطن، نگاهی به تاریخ ایران نشان‌دهنده این واقعیت است که رشد و شکوفایی جامعه ما عمدتا در دوران‌هایی شکل گرفته که یک همبستگی گسترده بر بستر همگرایی ممکن بوده است. اکنون که میهن ما نیازمند تحولی سرنوشت‌ساز است، قرار گرفتن در روند همگرایی ملّی و ایجاد شرایط پایداری آن  بیش از هر زمان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. تحولات جهانی …

ادامه

بحث و نظر همگانی

همگرایی پایدار ایرانیان با انتشار نظرهای مختلف چه از میان اعضا و دوستان همگرا و چه از سوی کسانی که در این زمینه تحقیق و پژوهش و نظر ارائه داده اند، تلاش می کند آنچه را به عنوان بنیان های فکری خویش عنوان کرده است از جوانب مختلف مورد بررسی و بحث و نقد قرار دهد تا از این راه …

ادامه

ببینیم و بشنویم…

● ویدیوی آموزشی: اندیشه پایدار و جهانی ابوالقاسم فردوسی     ● مکانیزم همگرایی: یک ”اندیشه پایدار” شاید در ابتدا کوچک بنظر بیآید، اما مثل این نیروی کوچک می تواند یک ”همگرایی” بزرگ و شگفت انگیزی ببار بیآورد.   ● من، وطن را، خانه ام را دوست دارم…استقلال از درون می آید…آزادی از درون می آید.   ● گفتگوی علیرضا میبدی با مسعود …

ادامه