جهانی شدن و همگرایی منطقه‌ای کشورهای حوزه خلیج فارس (دکتر صمد فتوحی، دانشگاه سیستان و بلوچستان)

جهانی شدن به مجموعه تحولاتی اطلاق می‌شود که تمامی ابعاد زندگی بشر امروز را در بر گرفته است. به نظر رابرتسون، جهانی شدن یک فرایند اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جهان معاصر است. جهانی شدن روندی اجباری است و پروسه‌ای است که خود به خود انجام می‌گیرد. یکی از تئوری‌های مهم روابط بین‌الملل، تئوری همگرایی است. همگرایی به معنای …

ادامه

همگرایی (معاونت سیاسی ارتش)

همگرایی سیاسی فرآیندی است که طی آن واحدهای سیاسی به طور داوطلبانه از اعمال اقتدار تام خویش برای رسیدن به ‏هدف‌های مشترک صرف‌نظر کرده از یک قدرت فوق ملّی پیروی می‌کنند. اما نظریه‌پردازان همگرایی، بر سر تعریف دقیق این ‏واژه، توافق کامل با یکدیگر ندارند.‏ از اوایل قرن هفدهم به این سو، به دنبال هر نوع مناقشه‌ای که در اروپا …

ادامه

چرا همگرایی سیاسی ضروری است؟ (رضا علیجانی)

جنبش پرجست و خیز سبز باید برای اصلاح و اعتلای خود از بالا به سوی هم‌گرایی پیش برود و در بدنه نیز طراحی‌هایی برای پیوند با اقشار مزد – حقوق‌بگیر پیدا کند.اما ؛چه افراد یا نیروهایی با هم‌گرایی مخالف‌اند؟ به نظر می‌رسد دو گرایش یا با هم‌گرایی مخالف‌اند یا انگیزه چندانی برای آن ندارند… دو مولفه مهم جهان جدید تولد …

ادامه

مقایسه مختصر نظریه همگرایی و وابستگی متقابل (مریم شاملو)

نظریات مربوط به همگرایی همگرایی هم می‌تواند به عنوان فرایند وهم وضعیت تعریف شود.وضعیت همگرایی یعنی شرایطی که در آن کنش‌گران به یک اجتماع جدید می‌رسند.فرایند یا فرایندهای دخیل در آن نیز عبارتند از وسایل و ابزاری که این اجتماع از طریق آنها حاصل می‌شود.(مشیرزاده ۱۳۸۹: ۴۰) همگرایی رابه بهترین وجه به صورت یک فرایند می‌باید تجزیه و تحلیل کرد …

ادامه

جمله‌های پیشنهادی دوستان فضای همگرایی برای تهیه پوستر

شهرام درویش: همگرایی یعنی برآیندِ اشتراک نظرها و احترام به اختلافِ نظرها. هر شبنمی در این ره صد موج آتشین است (حافظ) متحد بودیم و صافی همچون آب یک گُهر بودیم همچون آفتاب (مولوی) حمید عمرانی: برآیندِ نهایی همگرایی پایدار و مطلوب را می‌توان در این بیت مولوی یافت: متحد بودیم و صافی همچون آب یک گهر بودیم همچون آفتاب …

ادامه

درباره همگرایی (مسعود اسماعیلو)

با در نظر گرفتنِ تعاریف موجود در زبان‌های گوناگون در رابطه باواژهِ «همگرایی» (CONVERGENCE) و با در نظر گرفتنِ کاربرد و استفادهِ این واژه در حوزه علوم انسانی و با در نظر گرفتنِ نظریهِ ”پایداری” در معانی حقیقیِ آن، می‌توانم به این ”تعریف” برسم که: استفاده از ترکیب و جمعِ دو یا چند عنصرِ* پویا و زنده برای رسیدن به …

ادامه

درباره مفهوم «پایداری»

پایداری به معنی امروز آن، از دهه‌های پایانیِ سده‌ی بیستم رایج شده است. با آشکار شدنِ حد و مرزهای رشد و توسعه‌ی ناموزون و نامتعادل، که ضایعات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی فراوانی برای جامعه‌ی بشری به همراه آورده، توجه دانشمندانِ جهان به مفهومِ «پایداری» جلب شده است. انگیزه‌ی اساسی در این رابطه آن است که برای خروج از بن‌بستِ نابسامانی‌های …

ادامه

آلبوم عکس همپا

در این آلبوم عکس هایی را می بینید که یکی از دوستان همگرایی از ایران در اختیار همگرایی پایدار ایرانیان – همپا قرار داده است.

ادامه

درباره‌ی مفهوم «همگرایی» در حوزه‌ی علوم انسانی

همگرایی، همکاری آگاهانه و داوطلبانه‌ی افراد حقیقی و حقوقی به منظور تلاش برای رسیدن به اهداف مشترک است. همگرایی، در به رسمیت شناختنِ اشتراکات و اختلافات در عقیده و نظر معنا پیدا می‌کند و با حق بیان و حق دفاع از آنها در یک رفتارِ هماهنگِ گروهی شکل می‌گیرد. شرکت‌کنندگان در فرآیندِ همگرایی دارای حقوق برابر هستند. برآیندِ نیروهای همگرا، …

ادامه

فضایی برای همگرایی

همپا برای گسترش و دامن زدن به گفت و شنید درباره مباحث بنیادی و هم چنین تبادل نظر در مورد رویدادها و مسائل ایران و منطقه، فضایی را با تشکیل یک گروه در فیس بوک تدارک دیده است. حضور در گروه فیس بوک «فضایی همگرایی پایدار ایرانیان» به مفهوم عضویت در «همگرایی پایدار ایرانیان» نیست. این فضا برای مشارکت علاقمندان …

ادامه