مولوی و یک نگاه همگرایانه و پایدار

باران که شدی مپرس این خانه کیست / سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست

مولوی و یک نگاه همگرایانه و پایدار

راه نیکی کردن دور از پش قضاوتی هاست

Share

دیدگاه شما

دیدگاه

کامنت‌ها بسته هستند.