کمپین ”نه” به اعدام بابک زنجانی، ”نه” به پنهان کردنِ حقیقت

 نه به اعدام بابک زنجانی

تا می توانیم، در هر گروهِ فعالان مدنی، حقوق بشری، مرامِ سیاسی که هستیم، برای جلوگیری از اعدامِ بابک زنجانی اقدام بکنیم. نمی خواهیم با اعدام یک قربانی و بازیچه قدرت، رژیمِ جمهوری اسلامی در پیِ آن باشد که حقیقت را کتمان کند.

این بیدادگاه رژیم می بایست کسانی را که به بابک زنجانی اجازهِ فروش و تاراج نفت ملّی ایران را داده اند، شناسایی کند و بگوید که این سرمایه های کلان در کجا و در جیبِ چه کسانی می باشد. با این اقدام همگرایانه، به این قوهِ اجباریهِ (قضاییه!) و این بیدادگاهِ (دادگاه!) انقلابِ اسلامی استان تهران اعتراض کنیم.

ماده هشتم کارپایهِ ”همپا”

٨- با احترام به هستی و حق حیات و آگاهی به نسبی بودن دانش و نیروی داوری انسان‌ها، ما با مجازات‌های جبران‌ناپذیر مانند مجازات مرگ و قطع عضو مخالفیم. افزون بر این، برخورداری متهم و شاکی از دادرسی عادلانه را پیش‌شرط تحقق عدالت قضایی می‌دانیم.

همگرایی پایدار ایرانیان

Share

دیدگاه شما

دیدگاه

کامنت‌ها بسته هستند.