مصاحبه الاهه بقراط با دکتر حمید عمرانی در رابطه با همگرایی پایدار ایرانیان

vòjn pldv ulnhkd

دکتر حمید عمرانی، دندان‌پزشک ساکن برلین و یکی از مبتکران «همگرایی پایدار ایرانیان»، در پاراگراف ۵ درباره «همپا»سخن می‌گوید.

– این پده‌ و این نام که سه عنصر مهم «همگرایی» و «پایداری» و «ایران» در آن یکجا جمع شده چگونه شکل گرفت؟
– منظور از «سیاست آلترناتیو» که در کارپایه‌ی «همپا» از آن صحبت شده چیست؟
ـ چه تفاوتی میان «اتحاد» و «ائتلاف» و «همگرایی» هست؟
– چرا با اینکه همه مخالفان از پراکندگی می‌نالند و در عمل نیز در بسیاری فعالیت‌ها و اهداف «همگرا» هستند ولی نمی‌توانند این همگرایی عملا موجود را به یک جنبش و حرکت اجتماعی تبدیل کنند؟

پاراگراف ۵: فعالیت مدنی برای حق مشارکت سیاسی در تعیین سرنوشت خود

Share

دیدگاه شما

دیدگاه

کامنت‌ها بسته هستند.