قوانین و راهکارها

١- مشارکت هموندان در تصمیم‌گیری‌های «همگرایی پایدار ایرانیان»  به شکل مستقیم یا از طریق نمایندگان انتخاب شده، انجام می‌پذیرد.
٢- هماهنگی کارهای «همگرایی پایدار ایرانیان»  بر عهده «گروه هماهنگی» است. این گروه متشکل از حداقل پنج عضو انتخاب شده از طرف جمع می‌باشد. نظرات مشترک هموندان از طریق این گروه در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد.
٣- شیوه کار «همگرایی پایدار ایرانیان» ایجاب می‌کند که افراد با نام حقیقی خود در آن عضو شوند. عضویت افراد با نام مجازی تنها در صورتی ممکن است که هویت حقیقی آنها برای «گروه هماهنگی» مشخص باشد.
۴- بررسی پیشنهادها و تصویب یا ردّ آنها در نشست‌های «گروه هماهنگی» انجام می‌گیرد. هموندان می‌توانند به هر طریقی که مایلند با یکدیگر تبادل نظر کنند. «گروه هماهنگی» مشوق چنین ارتباطاتی است. تصمیم‌ها و گزارش فعالیت‌ها، از طریق رسانه‌های «همگرایی پایدار ایرانیان» در اختیار همگان قرار می‌گیرد.
۵- پیشنهادهای ارائه شده به «گروه هماهنگی»، متناسب با ترکیب کمّی گروه با کسب اکثریت ۶٠ تا ٧٠ درصد قابل اجراست.
۶- پیوستن همگرایان به این جمع با دعوت «گروه هماهنگی» یا درخواست عضویت از طرف آنان و پذیرش آن امکان‌پذیر است.
٧- «گروه هماهنگی» موظف است از سلامت این فضا نگاهبانی کرده و کوشش کند فعالیت‌های آن بر کارپایه منطبق گردد. در مواردی که سلامت فضا به هر دلیلی مورد تهدید قرار گیرد، راهکار مقابله با آن در «گروه هماهنگی» بررسی می‌شود.
٨- فعالیت‌های «همگرایی پایدار ایرانیان» پس از بررسی و برنامه‌ریزی در گروه‌های کار و تصویب آن در «گروه هماهنگی» به صورت فردی یا جمعی اجرا می‌گردد.
٩- انتخابات «گروه هماهنگی» سالی یک بار انجام می‌گیرد.
١٠- این فضا دفاع از «حق تألیف» (کپی رایت) را وظیفه خود می‌شناسد و بهره‌گیری از نوشته‌ها و تولیدات هنری و فرهنگی را (در صورتی که آفرینندگان آنها به صورت رسمی مشخص باشند) بدون ذکر منبع مجاز نمی‌داند.

هموطنان، در صورت تمایل به همراهی با «همگرایی پایدار ایرانیان-همپا» می‌توانید با ما از طریق ایمیل زیر تماس بگیرید. لطفا ما را از نظرات یا پیشنهادهای خود در رابطه با کارپایه و راهکارها آگاه سازید تا در دوره بعدی بررسی، بازنگری و تکمیل این دو متن، مورد استفاده قرار گیرد.

info@hampairan.net

Share

دیدگاه شما

دیدگاه

کامنت‌ها بسته هستند.