فضایی برای همگرایی

همپا برای گسترش و دامن زدن به گفت و شنید درباره مباحث بنیادی و هم چنین تبادل نظر در مورد رویدادها و مسائل ایران و منطقه، فضایی را با تشکیل یک گروه در فیس بوک تدارک دیده است. حضور در گروه فیس بوک «فضایی همگرایی پایدار ایرانیان» به مفهوم عضویت در «همگرایی پایدار ایرانیان» نیست. این فضا برای مشارکت علاقمندان در گفت و شنیدهای هدفمند است.

همان گونه که در فضای همگرایی توضیح داده شده است، گفت و شنیدها درباره هر مضمون ارائه شده، پس از مدتی که کیفیت و کمیّت بحث و مشارکت شما آن را تعیین خواهد کرد، جمع بندی و به صورت فایل های مستند ثبت خواهد شد تا همواره در دسترس همگان باشد.

لازم به یادآوری است اگر کسی به هر دلیلی مایل به ثبت و حفظ کامنت های خود در فضای همگرایی نیست، باید آن را در کامنت های خویش یادآوری کند تا این خواسته وی توسط «همپا» رعایت شود.
فضای «همگرایی پایدار ایرانیان» به تفاوت های فکری، مرامی، عقیدتی و سیاسی اعضای خود احترام می گذارد. از این رو از همه شرکت کنندگان در چالش های فکری مختلف خواهش می کنیم به بند ٩ کارپایه «همگرایی پایدار ایرانیان- همپا» توجه کنند:
«٩- این جمع در راه همگرایی پایدار ایرانیان، کوشش در درک متقابل از طریق گفتگو و گسترش بحث های آزاد را، ضرورتی اجتناب ناپذیر می داند.»
از شرکت کنندگان در گفتگوها خواهش می کنیم بند ١٠ قوانین و راهکارهای «همپا» درباره «حق تألیف» را نیز اکیدا رعایت نمایند:
«١٠- این فضا دفاع از «حق تألیف» (کپی رایت) را وظیفه خود می شناسد و بهره گیری از نوشته ها و تولیدات هنری و فرهنگی را (در صورتی که آفرینندگان آنها به صورت رسمی مشخص باشند) بدون ذکر منبع مجاز نمی داند.»
«همگرایی پایدار ایرانیان- همپا» هموطنان را به چالش فکری و مشارکت فعال در این گفت و شنیدها و ارائه نقد و نظر و استدلال دعوت می کند.

فضای همگرایی پایدار ایرانیان در فیس بوک از عضویت شما استقبال می کند:

https://www.facebook.com/groups/708468419197283/

Share

دیدگاه شما

دیدگاه

کامنت‌ها بسته هستند.