توسعه پایدار و مفهوم پایداری (دکتر ولی بریم نژاد)

از شروع تفکرات اقتصادی و محیطی، پایداری به عنوان یک مفهوم طرح‌ریزی پایدار گردید و به طور وسیع برای برنامه‌ریزی و توسعه جوامع به کار رفت. در ادبیات تخصصی برنامه‌ریزی، مباحثات کاربردی پیرامون مفهوم جدید پایداری همچنان ادامه دارد. تعریف پایداری در پاسخ به افکار اولیه اقتصادی رو به گسترش نهاد. به همان صورت بینش اقتصاددانان و برنامه‌ریزان بر روی این تکامل تأثیرگذار گردید و از این رو نیاز برای انتقال به یک دنیای پیشرفته نیز شناخته شد.

در دهه ۱۹۷۰ اقتصاددانان عقیده نظری خود در مورد اقتصاد بسته‌ای که بایستی به محدودیت‌های اکولوژیکی واکنش نشان دهد را مورد توجه قرار دادند. بیش از یک دهه بعد، افکار محیطی بعضی از مشخصات ضروری یک اقتصاد و اجتماع پایدار را به صورت واضح و شفاف نشان دادند.

متن کامل این مقاله را در نسخه پی دی اف در اینجا بخوانید.

[آنچه در «بحث و نظر همگانی» منتشر می‌شود، با هدف آشنایی کاربران با نظریه‌ها و مباحث گوناگون از زوایای مختلف در زمینه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی است و الزاما بیانگر نظرات «همگرایی پایدار ایرانیان – همپا» نیست. جمع‌بندی‌های نظری «همگرایی پایدار ایرانیان» در «مفاهیم و تعاریف همپا» منتشر می‌شود.]

Share

دیدگاه شما

دیدگاه

کامنت‌ها بسته هستند.