تماس

آیا کارپایه، مقررات و راهکارهای همگرایی پایدار ایرانیان را خوانده اید؟

آیا با آنها موافق هستید و مایلید گامی در ایجاد این همگرایی بردارید و همپا با آن حرکت کنید؟

همگرایی پایدار ایرانیان – همپا از پیشنهادات، نظرات، ابتکارات، ایده‌ها و یاری شما هموطنان گرامی استقبال می‌کند.

 برای هر گونه اطلاعات در زمینه همکاری با همپا و پشتیبانی و یا عضویت در آن لطفا با ایمیل زیر تماس بگیرید:

info@hampairan.net

https://telegram.me/hamgaraipaydar

به کانال تلگرام «همگرایی پایدار ایرانیان  همپا » بپیوندید

Share

دیدگاه شما

دیدگاه

کامنت‌ها بسته هستند.