بیاد ملک الشعرای بهار

 

مرغ سحر ناله سر کن

شعر ماندگار از ملک الشعرای بهار

با صدای ماندگار محمد رضا شجریان

 

https://www.youtube.com/watch?v=gZWd-c_9Hww&feature=youtu.be

Share

دیدگاه شما

دیدگاه

کامنت‌ها بسته هستند.