گفتگوی سعید اوحدی مجری برنامه رادیو فرهنگ با پروین کشاورز

 

خلاصه ایی کوتاه از گفتگوی سعید اوحدی مجری برنامه رادیو فرهنگ با پروین کشاورز عضو همگرایی پایدار ایرانیان، در رابطه با سه محورِ اصلیِ همگرایی، پایداری و هویت ایرانی و چرایی و چگونگی ارتباط و پیوند آنها بهم

بانو پروین کشاورز خوش آمدید، لطف کرده و یک معرفی کوتاهی از خودتان بکنید.

با درود و سلام به شما و شنوندگان رادیو فرهنگ، من پروین کشاورز هستم، یکی‌ از اعضای‌ همگرایی پایدار ایرانیان، شانزده سال پیش ایران را به قصد تحصیل ترک کردم و از همان اوایل اقامت در خارج دست به فعالیتهای اجتماعی و سیاسی زدم ولی‌ تا بحال متاسفانه به هدف دلخواهم نرسیدم. هدف من هدفی بجز استقلال و آزادی وطنم ایران نبود و نیست. شکست‌ های پی‌ در پی‌ و استمرار استبداد، من را بر این داشت که به دنبال اندیشه‌ای باشم که جوابگوی نیاز‌های درونی‌ من باشد و هیچ فکر نمی کردم که استبداد بتواند به این سادگی‌ بیش از سه‌ دهه‌ ادامه پیدا بکند و همیشه امید من این بود که نیروهای آزادی‌خواه بتوانند ایران را از دست استبداد مذهبی‌ نجات دهند ولی‌ متأسفانه این چنین نشد، هر چه بیشتر نگاه می‌کنم، میبینم که این نیروهای خارج کشور و آنهایی که ادعای آلترناتیو سیاسی دارند بیشتر به رقابت و حذف یکدیگر مشغول هستند تا به آزادی ایران، به همین دلیل انگیزه‌ای در من به وجود آمد که با کسانی‌ باشم که بخواهند دلایل این شکستها را مورد بررسی‌ قرار بدهند.

بیش از دو سال با دوستانی که فعالیت و تجربه سیاسی داشتند این تصمیم را گرفتیم که دلایل شکست ها را مطالعه کنیم و به دنبال اندیشه ای باشیم که به جای حذف و رقابت، توانایی ارائه یک الگویِ عملی‌ را داشته باشد، این بود که با هم تصمیم گرفتیم این فضای همگرایی پایدار ایرانیان را بر سه‌ محور، همگرایی، پایداری و هویت ایرانی‌ تشکیل بدهیم.

امیدوارم در این گفتگوی کوتاه بتوانیم محتوای این سه محور اساسی و چگونگی پیوند آنها را برای شنوندگان بشکافیم و همچنین توضیح بدهیم که این سه واژه چرا و چگونه انتخاب شده و چشم انداز های آنها کدامند؟

این سه‌ محور همگرایی پایدار ایرانیان همانطور که از سه‌ واژه بر میاید از هم مجزا هستند و معنی‌ مستقل از هم را دارند، ما همگرایی را به این دلیل انتخاب کردیم که همه هموطنان ما بتوانند با حقوق برابر و با برسمیت شناختن حق اشتراک و حق اختلاف نظر با حفظ هویت مرامی‌ و عقیدتی‌ خودشان با اهداف مشترک و مشخص برای آباد کردن خانه مان ایران وارد مرحله عمل شوند.

واژه پایداری یعنی ارزشهای که با حقوق انسان و محیط زیست همخوانی و هماهنگی‌ داشته باشد.

واژه هویت ایرانی‌ که شناسنامه ما می‌باشد، چه کسانی‌ هستیم از کدام سرزمین آمده ایم، چه تاریخی داریم و چه فرهنگ و هنری داریم.

پس ما این سه‌ اصل را کنار هم گذاشتیم تا بتوانیم در یک همگرایی پایدار با هم باشیم نه بر هم و همین سه‌ واژه همگرایی پایدار ایرانیان خودش برای ما یک هدف است تا ما ایرانیان بتوانیم دور هم جمع شویم، با عقاید مختلف برای اهداف مشترک، که همانا ساختن ایرانمان است، عمل کنیم.

میخواستم این پرسش را داشته باشم، وقتی که شما این سه واژه همگرایی، پایداری و ایرانیان را در کنار هم میگذارید، آیا واقعا برگرفته از یک اندیشه کهن ایرانی نیست، پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک؟ که عدد سهرا در نظر داشته اند، ایا این نتیجه گیری که برشمردم را تایید می کنید؟

اتفاقا ما به طور مجزا و جداگانه روی سه‌ واژه پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک کار کردیم و مطالبی را هم تهیه کرده ایم ولی‌ باید بگویم که در این مورد، انطباق عدد سه اتفاقی ست. همانطور که شما به درستی‌ اشاره کردید سه‌ واژه پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک در تاریخ ایران و ادبیات ما جایگاه ویژه‌ای دارد که سه ترتیب فرایندی هر اندیشه نیک در ایران باستان است. اول پندار نیک، دوم بیان پندار نیک و سوم عمل به پندار نیک است، در صورتیکه در مورد سه‌ واژه همگرایی پایدار ایرانیان، قرار دادن این سه واژه در کنار هم برای ما سه‌ مفهوم التزامی است و می بایست با هم و در کنار هم باشند تا به آن هدفی‌ که مورد نظرماست، برسیم.

برای اینکه بتوانم خودم را بهتر برای شنوندگان شما توضیح دهم، همگرایی پایدار ایرانیان را به درختی تشبیه می‌کنم که برگ‌هایش شهروندانش هستند که از هم جدا و مستقل اند و شاخه هایش، عقاید و مرام‌ های مختلف هستند که به تنه درخت، که ارزش‌های مشترک پایدار است، وصل می باشند و این درخت در یک مکان مشخصی ریشه دوانده و از یک خاک مشخص تغذیه و آبیاری می شود که مکانش خاک ایران است و هویتش تمدن و تاریخ و فرهنگ و هنر ایرانی‌ می باشد، امیدوارم که این توضیح من کمکی‌ برای درک بهتر مطلب همگرایی پایدار ایرانیان کرده باشد.

مسله دیگری را که می‌خواستم به آن اشاره کنم مخفف همگرایی پایدار ایرانیان را ”همپا” نامیده ایم که به ترتیب، ”هم” از همگرایی گرفته شده، حرف ”پ” از پایداری و ”الف” از ایران، که با هم میشود همپا که اتفاقا همپا معنی‌ با هم راه رفتن را هم میدهد.

قطعا همینطور است، اگر به تاریخ ایرانمان بنگریم یورش های بسیاری متوجه فرهنگ ما شده، اما بعد از این یورشها، ان چیزی که باقی ماند نام ایران بود و جاودانگی ایران و به عکس این دشمنان تسلیم فرهنگ ایران شدند، اگر دوران مغول را در نظر بگیرید دقیقا این گونه است که آنها جذب فرهنگ ایرانی شدند. ان درخت تناور که برگها و شاخه های مختلفی دارد، با عقیده ها و اندیشه های گوناگون، در جایی، ریشه دوانده که فلات ایران است و این خود باعث پایداریش می باشد، اگر درست متوجه شده باشم بانو؟

بله همینطور هست، ایران ما مجموعه‌ای از اقوام، فرهنگ ها، هنرها و گویش‌های متنوعی هست که واقعا ثروت بزرگی‌ است برای ما اگر ما حقیقتاً با هم به مفهوم همگرایی پایدار ایرانیان برسیم این خودش نقطه عطفی در توانای ملت ایران ماست و این اندیشه میتواند سپر بلایی باشد در برابر مهاجمین به فرهنگ و سرزمین ما.

غزنویان و سپس سلجوقیان و همچنین خوارزمشاهیان به ایران یورش بردند و این خیلی جالب است که غزنویان ترک زبان بودند ولی در دربار سلطان محمود غزنوی ۴۰۰ شاعر پارسی زبان حضور داشتند که نامهایشان مانند عنصری، و در ترویج زبان و فرهنگ پارسی تلاش میکردند با اینکه خود غزنویان بیگانه بودند ولی فرهنگ ایران را ارج میگذاشتند. همچنین می دانیم که، هزار سال در دربار پادشاهان هند، زبان دربار شاهان زبان پارسی بوده نه زبان بومی و برای همین است که در زمان صفویه وقتی که شاه اسماعیل و دیگران با شرایط سخت مذهبی قلع و قمع میکنند، شعرا به درگاه پادشاهان هند پناه می برند و از انها ستایش میشود و سبک هندی هم از انجا ریشه پیدا میکند که البته سبک اصفهانی هم به ان گفته شده یعنی این مسله ای که شما به ان اشاره کردید ریشه در تاریخ و فرهنگ دارد .

برسیم به سخن آخر، پیام شما به شنوندگان ایرانی چیست ؟

خیلی‌ ممنون، پیام من این است که ما ایرانیان باید به این معضل اجتماعی و سیاسی خودمان غلبه کنیم و با صبر و مدارای بیشتر به دنبال اشتراکاتمان باشیم تا اختلا فات مان و واقعا بیاییم برای یکبار هم که شده حق اشترک نظر و حق اختلاف نظر را به رسمیت بشناسیم. همه ما ایرانیان، چه روشنفکران چه هنرمندان، دانشجویان همگی بتوانیم در یک همگرایی، یک الگوی پایدار ارائه بدهیم و در ان شرکت کنیم که درنهایت ما را به ان ارزو و ارمان دیرینه مان که همان ازادی و استقلا ل ایرانمان هست را برساند.

شاید لازم به تذکر که، صحبت‌های امروز من با شما ، صحبت‌های من هست و من نظر و نگاه خودم را گفتم و سخنگوی همگرایی پایدار ایرانیان نیستم. و امیدوارم که در برنامه‌های آینده دوستان دیگر بتوانند از دیدگاه خود در رابطه با همگرایی پایدار ایرانیان صحبتی‌ داشته باشند

از شما آقای اوحدی، از وقتی‌ که برای من و همگرایی پایدار ایرانیان گذاشتید تشکر می‌کنم.

سپاسگزارم بانو پروین کشاورز از حضورتان و برای شما و یارانتان که در این زمینه گام بر می دارید، ارزوی پیروزی دارم.

 

Share

دیدگاه شما

دیدگاه

کامنت‌ها بسته هستند.