بحث و نظر همگانی

همگرایی پایدار ایرانیان با انتشار نظرهای مختلف چه از میان اعضا و دوستان همگرا و چه از سوی کسانی که در این زمینه تحقیق و پژوهش و نظر ارائه داده اند، تلاش می کند آنچه را به عنوان بنیان های فکری خویش عنوان کرده است از جوانب مختلف مورد بررسی و بحث و نقد قرار دهد تا از این راه از هرگونه سوء تفاهم و ایجاد ابهام جلوگیری کند…

آنچه در «بحث و نظر همگانی» منتشر می‌شود، با هدف آشنایی کاربران با نظریه‌ها و مباحث گوناگون از زوایای مختلف در زمینه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی است و الزاما بیانگر نظرات «همگرایی پایدار ایرانیان – همپا» نیست.

جمع‌بندی‌های نظری «همگرایی پایدار ایرانیان» در «مفاهیم و تعاریف همپا» منتشر می‌شود.

Share

دیدگاه شما

دیدگاه

کامنت‌ها بسته هستند.