بحث آزاد ـ استبدادزدگی و بحران روشنفکری در ایران معاصر – ۱۹ جون ۲۰۱۶ میلادی

بحث آزاد -۱
موضوع: استبدادزدگی و بحران روشنفکری در ایران معاصر.
حوزه علوم اجتماعی – آسیب شناسی
————–
یکشنبه ۱۹ جون ۲۰۱۶ میلادی
ساعت شروع : ۲۰٫۳۰ به وقت اروپای غربی – ۲۳٫۰۰ شب به وقت تهران
مدیر برنامه: مسعود اسماعیلو
——–
سخنرانان :
فریبرز رئیس دانا
عماد گلی صرمی
فرهنگ قاسمی
مازیار شکوری
مسعود اسماعیلوdibattito libero

Share

دیدگاه شما

دیدگاه

کامنت‌ها بسته هستند.