ببینیم و بشنویم…

ویدیوی آموزشی: اندیشه پایدار و جهانی ابوالقاسم فردوسی  

 

● مکانیزم همگرایی: یک ”اندیشه پایدار” شاید در ابتدا کوچک بنظر بیآید، اما مثل این نیروی کوچک می تواند یک ”همگرایی” بزرگ و شگفت انگیزی ببار بیآورد.

 

 من، وطن را، خانه ام را دوست دارم…استقلال از درون می آید…آزادی از درون می آید.

 

● گفتگوی علیرضا میبدی با مسعود اسماعیلو و الاهه بقراط درباره مفاهیم حقوق و منافع ملی از دیدگاه همگرایی پایدار

 

● تریبون مناظره (شماره ۵۴): همگرایی چیست و در چه گفتمانی ارائه می شود؟ در گفتگوی سیمین مجد با مسعود اسماعیل لو، سپهرداد گرگین و سعید صالحی نیا 

 

● ویدئوی آموزشی: حقوق و منافع ملّی  

 

● تریبون مناظره (شماره ۵۳): نگاهی نزدیک‌تر به کارپایه ۱۰ مادّه‌ای همگرایی پایدار ایرانیان در گفتگوی سیمین مجد با مسعود اسماعیل لو، سپهرداد گرگین و سعید صالحی نیا 

 

● تریبون مناظره (شماره ۵۲): نگاهی انتقادی به همگرائی و پروژه “همگرائی پایدار ایرانیان” در گفتگوی سیمین مجد با مسعود اسماعیل لو، سپهرداد گرگین و سعید صالحی نیا 

 

● گفتگوی علیرضا میبدی با مسعود اسماعیلو و الاهه بقراط درباره اسلام هراسی و خارجی ستیزی در آلمان و ایتالیا و ضرورت همگرایی پایدار  (۶ ژانویه ۲۰۱۵):

 

● گفتگوی علیرضا میبدی با مسعود اسماعیلو و الاهه بقراط درباره مسئله «برقع و حجاب» در اروپا» و همگرایی پایدار ایرانیان (۹ دسامبر ۲۰۱۴):

 

● گفتگوی علیرضا میبدی با اسماعیل نوری علا، مسعود اسماعیلو و الاهه بقراط درباره همگرایی پایدار ایرانیان (۲ دسامبر ۲۰۱۴):

 

● گفتگوی علیرضا میبدی با اسماعیل نوری علا، مسعود اسماعیلو و الاهه بقراط درباره همگرایی پایدار ایرانیان (۲۵ دسامبر ۲۰۱۴):

 

● گفتگوی علیرضا میبدی با مسعود اسماعیلو و الاهه بقراط و هم چنین (جداگانه) با اسماعیل نوری علا درباره همگرایی پایدار ایرانیان:

 

● گفتگوی علیرضا میبدی با مسعود اسماعیلو و الاهه بقراط درباره همگرایی پایدار ایرانیان:

 

● کارپایه همگرایی پایدار ایرانیان:

 

● گفتگوی علیرضا میبدی با الاهه بقراط درباره همگرایی پایدار ایرانیان:

 

● کارپایه همگرایی پایدار ایرانیان (انگلیسی):

 

● کارپایه همگرایی پایدار ایرانیان (فارسی):

 

● گزارشی کوتاه از برنامه و اهدای لوح قدردانی و سپاس به رفیع ها و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران:

 

● فیلم مستند درباره جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – برلن:

 

● گفتگو با مسعود اسماعیلو درباره همگرایی پایدار ایرانیان (همپا)

 

● ویدئوکلیپ «برای همگرایی پایدار ایرانیان»:

 

● اسلاید و موزیک با تصاویری از مناطق مختلف ایران:

 

● نخستین ویدئوی همگرایی پایدار ایرانیان – همپا در یوتیوب

کمی درباره همگرایان و واگرایان


Share

دیدگاه شما

دیدگاه

کامنت‌ها بسته هستند.