امشب موج اقیانوسیِ همگرایی ملّی موسیقیایی، اقلیم ایتالیا را در بر خواهد گرفت

یک دنیای بهتر!
‏Un Mondo Migliore

واسکو رُسّی - Vasco Rossi

امشب موجِ اقیانوسیِ همگرایانهِ توصیف ناپذیر و بی سابقِ خوانندهِ پاپ و راک ”واسکو رُسّی” Vasco Rossi ، اقلیمِ ایتالیا را در بر خواهد گرفت و هیچ قدرتی جلو دارِ این همگراییِ نیست! موجِ این همگرایی، از در و پنجره خانه ها وارد خانه ها خواهد شد و ایتالیا را، ”حتا برای یک شب” غرقِ رویای یک خواننده پاپِ ایتالیا خواهد کرد.  ”یک دنیای بهتر”!

https://www.youtube.com/watch?v=wje3YznJs2U

امروز یکی از بزرگترین ”همگرایی های ملّیِ ایتالیایی” به عنوانِ یک پدیدهِ بی سابقه، به حقیقت خواهد پیوست.
راک استار ایتالیایی ”واسکو رُسّی”، روند سیاسیون جهان، مخصوصن ‪ سیاسیون این کشور ایتالیا را به چالش خواهد کشید. او از حق و حقوق یک زندگیِ سادهِ شهروندی خواهد گفت.
”واسکو رُسّی” چند سال پیش بدلیل بیماری سرطان، به سر مرز مرگ رسید و بعد با آهنگ جدیدی فریاد بر آورد : ”آره، من هنوز اینجام”، ”زندگی”!

امشب حدودِ دویست و سی هزار ایتالیایی شهرِِ کوچکِ ”مودنا” Modena را تسخیر خواهند کرد. حدود ۱۳ ملیون یورو بلیط بفروش رفته، و  تلویزیون کانالِ یک تلویزیون ایتالیا تصمیم گرفته است که این کنسرت را مستقیم پخش کند.
بیش از ۱۵۰ سالن سینما، تصمیم گرفته اند که این کنسرتِ بی سابقه  را مستقیم در سالن های سینما پخش کنند!
شهرداری های چند شهر ساحلی مملو از توریست های تابستانی، پخش  این کنسرت را بر روی مگا پرده های الکترونیکی،تضمین خواهند کرد!
چند روزیست که این ”موجِ همگرایانهِ اقیانوسی”، شهرِ کوچکِ صد و هشتاد هزار نفرهِ ”مودنا”Modena را عملن در سکوتی خوشآیند، به حالت فلج کامل در آورده است، و بسیاری از ایتالیایی های مهاجر، از سرتاسر جهان برای حضور در این کنسرت راهی این شهر شده اند.
‪چهل سال آهنگ، چهل سال فریاد عدالت اجتماعی، چهل سالی که عملن سه نسل را به هم پیوند میدهند.

واسکوی عزیز، شخصن برایت آرزوی سلامتی دارم, تا میتوانی از زندگی بخوان! این جهان، هر چه بیشتر نیاز به همگرایی های پایدارِ انسانی دارد، با ”خوانش های” متفاوت در بستر های متفاوتِ علمی، فرهنگی و هنری.

مسعود اسماعیل لو‬

۱ جولای ۲۰۱۷

Share

دیدگاه شما

دیدگاه

کامنت‌ها بسته هستند.