« آلبوم پوستر های همپا

همگرایی پایدار ایرانیان – همپا

ما می آییم، ما می آییم
با تلاشی بی امان برای برداشتنِ تفرقه و جدایی می آییم
ما با گذشتن از دیورار های ساختگیِ برون مرز و درون مرز و با پشت سر گذاشتن مرز های داخل و خارج از کشور می آییم

Share

دیدگاه شما

دیدگاه

کامنت‌ها بسته هستند.